• support@svision-co.com
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

فراخانی کامپوننت در هر کجا - پلاگین برای فلکس

“ فراخانی کامپوننت  در هر کجا” یک پلاگین سیستمی برای فلکس است که با فعال کردن آن شما می توانید کامپوننت را در مطلب ، ماژول یا صفحه بدون آی فریمن در هر کجای سایت فراخانی کنید. این به این معنی است که شما می توانید صفخات صفحه ساز یا صفحه ویرچومارت یا صفحه کامپوننت های دیگر را در یک مطلب استاندارد جوملا یا ماژول سفارشی با یک کد کوتاه خیلی ساده فراخانی کنید . همچنین همچنین شما می توانید یک مطلب یا صفحه ویرچومارت در صفحه صفحه ساز فراخانی کنید.

کد کوتاه:

{component url=url/of/your/component}
مثال کد کوتاه

در مثال زیر ما از کد کوتاه استفاده کرده ایم :
{component url=index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=42}, این لود خواهد کرد صفحه صفحه ساز با شناسه ID 42.

مثال زیر را مشاهده کنید ، صفحه صفحه ساز با شناسه  ID 42, که فقظ شامل افزونه  “Lightbox Gallery” است:

 • مثال (پیش نمایش):
 • آیتم 1
 • آیتم 2
 • آیتم 3
 • آیتم 4
 • آیتم 5
 • آیتم 6
 • آیتم 7
 • آیتم 8
 • آیتم 9
 • آیتم 10
 • آیتم 11
 • آیتم 12

تنظیمات مدیریت

برای باز شدن در مدال کلکیک کنید

کامپوننت فراخانی فلکس


این ها همه گزینه های موجود در مدیریت پلاگین “فراخانی کامپوننت” هستند.

Modal-image

“فراخانی کامپوننت در هر کجا” با صفحه ساز SP

اگر کد کوتاه در پستتان (مطلب) قرار دهید ...

{component url=index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=42}

... این سفحه صفحه ساز با شناسه 43 را در لود خواهد کرد. اگر این صفحه فقط افزونه “گالری لایت باکس” یا “اسلایدر اسلیک” دارد، این افزونه در مطلب لود خواهد شد.در این راه شما می توانید ایجاد کنید گالری ، فرم تماس ، ویدئو و ... دقیقا در پستتان (مطلب) و یا درهر جایی.بهتر است"Add Container - افزودن ظرف" تیک نخورد. در صفحات صفحه ساز برای "fluid container"در مطلب یا ماژول شناور می شود.

Container Unchecked

شما همچنان می توانید یک مطلب جوملا در صفحات صفحه ساز وارد کنید. برای مثال اگر این کد کوتاه در افزونه بلوک متنی وارد کنید: {component url=index.php/posts/standard-post-format}، این در مسلب داخل صفحه صفحه ساز لود خواهد شد. "index.php/posts/standard-post-format" فقظ آدرس مطلب کپی شده است.

همچنین شما می توانید صفحه صفحه ساز را در یک ماژول اچ تی ام ال سفارشی وارد کنید.فقط باید در ماژول اچ تی ام ال سفرشی در قسمت تنظیمات"Prepare Content" را به "بله" انتخاب کنید >. در این حالت شما می توانید کامپوننت ، صفحات صفحه ساز در ماژول وارد کنید. همچنین شما می توانید دسترسی پیدا کنید به این موژول در موقعیت "فعال"، برای مثال : "footer1" یا "bottom1" یا موقعیت دلخواه شما.

 

“فراخانی کامچوننت در هر کجا” با ویرچومارت

مثالی برای فراخانی صفحه ویرچومارت در مطلب جوملا یا صفحه صفحه ساز ، میتونه شبیه به این باشد: {component url=index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=14&Itemid=219} یا استفاده از کامپوننت sef: {component url=index.php/shop/category/product-detail}.

اگر شما می خواهید از صفحه مجموعه استفاده کنید: {component url=index.php/shop/category}.

مثال کد کوتاه

برای مثال ما از این کد کوتاه استفاده می کنیم:
{component url=index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=14&Itemid=219} از این هم می تونید استفاده کنید: {component url=index.php/shop/product-details}

برای مشاهده نتیجه روی زبانه "مثال پیشنمایش" کلیک کنید:

مثال (پیشنمایش)

اجتناب از تداخل

در تنظیمات پلاگین، اگر شما دچار هر گونه مشکل با قرار دادن صفحات در مقالات و یا بالعکس شدید، شما می توانید   "Ignore all scripts" و "Ignore all styles" را غیر فعال کنید و در قسمت"Ignore stylesheets"  دو خط زیر را قرار دهید . به عبارتی مانند تصویر عما کنید

 media/jui/css/bootstrap.min.css
templates/flex/css/template.css

این برای کمک به جلوگیری از تداخل با bootstrap.css (version 2.3.2) قدیمی لود شده در جوملا بکار می رود.


Copyright © 2012 SVISION Demo. All Rights Reserved.